Propozície

 

Fénix CUP Nitra (20.2.2016)

Strelecký trojboj ISTEBNÉ (15.5.2016)