Domov

Kalendár 2023 SZVvZ

 


TRÉNING PRE ČLENOV KVvZ

Pre členov KVvZ ZA-050 Hruštín bude v roku 2023 zabezpečený tréning na našej strelnici každý tretí štvrtok v mesiaci od 1.4.2023 do 30.10.2023 v čase od 17:00 do 18:30 hod. V prípade obsadenej strelnice v týchto termínoch bude oznámený náhradný termín. Kontaktné osoby: Jancek Jozef 0904939504, Slaničan Marián 0908425288 , Očkaják Jozef  0918621355

Mimo týchto termínov bude tréning spoplatnený.


Brigády sa budú organizovať aj mimo termínov uvedených

                     v streleckom kalendári, stačí aby si najmenej traja

                      členovia dohodli termín na t.č. 0905349672


Členské vo výške 20,00 € uhraďte na účet KVvZ

č.: SK52 0200 0000 0023 8134 8332

Do správy pre prijímateľa uveďte: členské, meno a priezvisko.

 V prípade, že sa nebudete môcť v tomto roku zúčastniť brigád tak uhraďte na tento účet aj čiastku 36,00 €


 

Pre strelcov je k dispozícii 16 otvorených streleckých stavov pod prístreškom  na streľbu z krátkych a dlhých guľových zbraní. K dispozícii je  zastreľovací stojan.

V blízkosti stelnice sa nachádza rekreačné zariadenie ORAVSKÁ HORÁREŇ – kontakt: 0918 494 494 a lyžiarske stredisko „SKIZÁBAVA HRUŠTÍN“ kontakt: 043 23882284 , ktoré ponúkajú ubytovanie s možnosťou stravovania.

Radi Vás na našej strelnici privítame.